top of page

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന

ഈ സർക്കാർ പദ്ധതി 10 ലക്ഷം വരെ വായ്പ നൽകുന്നു; മുദ്ര വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അറിയുക എന്താണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന?...

കൃഷിഭൂമി വായ്പാ പദ്ധതി

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കൃഷിഭൂമി വായ്പാ പദ്ധതിയില്‍ പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിതരായ കര്‍ഷക...

സ്വന്തമായി ഡയറി ഫാമും ആട് ഫാമും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സർക്കാർ പദ്ധതി

സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കും മുൻഗണന. ഡയറി ഫാമും ഹൈ ടെക് ആട് ഫാമും തുടങ്ങാം. (Dairy farm. High tech goat farm )...

കാടക്കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭം

ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള കാടമുട്ടയ്ക്കും കാടയിറച്ചിയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെ ലളിതവും, ലാഭകരവുമായ ഒരു സംരംഭമാണ് കാടക്കോഴി വളർത്തൽ കാടമുട്ടയ്ക്കും...

പന്നിവളർത്താൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

പന്നി വളർത്തൽ വളരെയേറെ ലാഭം നേടിത്തരുന്ന ഒന്നാണ്. നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച, കൂടിയ പ്രജനനക്ഷമത, കുറഞ്ഞ...

ഫാം ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫയർ എൻ ഒ സി, പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഏകജാലക...

മരച്ചീനി പപ്പടത്തിന്റെ വ്യവസായ സാധ്യതകള്‍

മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരമാണ് പപ്പടം.എണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കുന്ന പപ്പടത്തിന്റെ മണം തന്നെ നമ്മെ ഹരം പിടിപ്പിക്കും.സദ്യകളില്‍...

സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തര വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ആരംഭിക്കാം

കേരള സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തര വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ ആക്ട് 2019 പ്രകാരം തുടങ്ങി ലൈസൻസില്ലാതെ സംരംഭം തുടങ്ങി മൂന്നുവർഷത്തിനകമോ ഈ...

കോഴിഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നൽകേണ്ട രേഖകൾ

വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്‌ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന മലയാളികൾ ഹരിതാഭവും പച്ചപ്പുമുള്ള ഫാമുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു...

ക്ഷീര മേഖലയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നവർക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ

കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ, കറവ യന്ത്രം വാങ്ങാൻ, തൊഴുത്ത് ആധുനികവത്കരിക്കാൻ, രണ്ട് പശു യൂണിറ്റ്, 5 പശു യൂണിറ്റ്, 10 പശു യൂണിറ്റ്...

സുഭിക്ഷ കേരളം-പുതുതായി ഫാം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് പത്ത് പശു യൂണിറ്റ്

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ പുതുതായി ഫാം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് പത്ത് പശു യൂണിറ്റിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സുഭിക്ഷ...

കന്നുകാലികളിലെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

വളരെ അധികം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ വരുമാനമാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിലും സൈഡ് ബിസിനസ്സ് ആയും...

കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കോഴി വളർത്തൽ പൊതുവെ എളുപ്പമാണെന്ന ധാരണ എല്ലാർക്കുമുണ്ടെങ്കിലും, ലാഭകരമായ സംരംഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്...

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ

ഭൂരഹിതരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനായി ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി (2016-17). (യൂണിറ്റ് തുക പത്തുലക്ഷം രൂപ) ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന്...

പശു പരിചരണവും പാലുല്പാദനവും

പശു വളർത്തൽ ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന മേഖലയാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നും വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം ഈ മേഖലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പശുവിനെ...

സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കാർഷിക ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ

സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കാർഷിക ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ കന്നുകാലി വളർത്തലിന് ഇന്ത്യ പ്രശസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം...

വെച്ചൂര്‍ പശു :കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കന്നുകാലി ജനുസ്സ്

കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു പശുവർഗ്ഗമാണ് വെച്ചൂർ പശു. ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞ കന്നുകാലിയിനം...

സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍

കാര്‍ഷികാവശ്യത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്ഷന് മുന്‍ഗണന ലഭിക്കുന്നതിനുളള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട...

കോഴികളെ വളർത്തുന്നവരും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വിവിധ ഇനം കോഴികൾ മുട്ടക്കോഴികൾ ഗ്രാമലക്ഷ്മി 160 ദിവസം കൊണ്ട് മുട്ടയിടുകയും 72 ആഴ്ച്ച് കൊണ്ട് 180- 200 മുട്ടകൾ ഇടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇനമാണിത്....

Blog: Blog2
bottom of page