top of page

നോർക്ക പ്രവാസി പുനരധിവാസ ഏകോപന സംയോജന പദ്ധതി അഥവാ പ്രവാസി–ഭദ്രത

കോവിഡ് മൂലം ജോലിയും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾ; യാത്രാവിലക്കു മൂലം വിദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ...

സ്വയം തൊഴിലിനായി സബ്‍സിഡിയോടെ 5% പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ

ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്കാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുക.  പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനാണ് ഈ പ്രത്യേക ലോൺ നൽകുന്നത്. വിവിധ ചെറുകിട...

കൃഷികര്‍ണ

കൃഷി ചെയ്യാൻ പലർക്കും താത്പര്യമാണെങ്കിലും വിദഗ‌്ദ്ധരുടെ ഉപദേശങ്ങളും മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവ വിപണനം ചെയ്യാൻ...

കാക്കി ക്യാമ്പല്‍ താറാവുകൾ - കൂടുതല്‍ വരുമാനം

മുട്ട ആവശ്യത്തിന് താറാവുകള്‍ വളര്‍ത്താനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ചതാണ് ക്യാമ്പല്‍ താറാവുകള്‍. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എന്തുകൊണ്ടോ...

കാർഷിക മേഖലയിലെ സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ

കന്നുകുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തീറ്റ സബ്സിഡി. ഒരു കന്നുകുട്ടിക്ക്‌ 1,25000 രൂപയുടെ സഹായം. കന്നുകാലി ഫാമുകളുടെ...

ഫാം എക്സ്റ്റൻഷൻ മാനേജർ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറർ പുറത്തിറക്കിയ; "വിത്ത്...

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്തുകളും തൈകളും വളങ്ങളും കൃഷിഭവനുകളിൽ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു

ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്ത് മുതൽ അതിൻറെ വിപണനം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായകമാകുന്ന ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കൃഷിവകുപ്പിന് കീഴിൽ ഉണ്ട്. സ്വന്തമായി 5...

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഗോസമൃദ്ധി പ്ലസ്സ് പദ്ധതി

കൈത്താങ്ങായി കേരള മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുളള കന്നുകാലികൾക്കും ക്ഷീരകർഷകർക്കും ഗോസമൃദ്ധി പ്ലസ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി...

എയിംസ് (അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം)

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ 'എയിംസ്' സേവന പോർട്ടൽ കൃഷി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിലും സുതാര്യമായും...

പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന

ഈ സർക്കാർ പദ്ധതി 10 ലക്ഷം വരെ വായ്പ നൽകുന്നു; മുദ്ര വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അറിയുക എന്താണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന?...

കൃഷിഭൂമി വായ്പാ പദ്ധതി

സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കൃഷിഭൂമി വായ്പാ പദ്ധതിയില്‍ പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിതരായ കര്‍ഷക...

സ്വന്തമായി ഡയറി ഫാമും ആട് ഫാമും തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സർക്കാർ പദ്ധതി

സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കും മുൻഗണന. ഡയറി ഫാമും ഹൈ ടെക് ആട് ഫാമും തുടങ്ങാം. (Dairy farm. High tech goat farm )...

കാടക്കോഴി വളർത്തൽ സംരംഭം

ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ള കാടമുട്ടയ്ക്കും കാടയിറച്ചിയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരേറെ ലളിതവും, ലാഭകരവുമായ ഒരു സംരംഭമാണ് കാടക്കോഴി വളർത്തൽ കാടമുട്ടയ്ക്കും...

പന്നിവളർത്താൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

പന്നി വളർത്തൽ വളരെയേറെ ലാഭം നേടിത്തരുന്ന ഒന്നാണ്. നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ച, കൂടിയ പ്രജനനക്ഷമത, കുറഞ്ഞ...

ഫാം ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫയർ എൻ ഒ സി, പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലെ ഏകജാലക...

മരച്ചീനി പപ്പടത്തിന്റെ വ്യവസായ സാധ്യതകള്‍

മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പലഹാരമാണ് പപ്പടം.എണ്ണയിലിട്ട് കാച്ചിയെടുക്കുന്ന പപ്പടത്തിന്റെ മണം തന്നെ നമ്മെ ഹരം പിടിപ്പിക്കും.സദ്യകളില്‍...

സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തര വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ആരംഭിക്കാം

കേരള സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തര വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങൾ സുഗമമാക്കാൻ ആക്ട് 2019 പ്രകാരം തുടങ്ങി ലൈസൻസില്ലാതെ സംരംഭം തുടങ്ങി മൂന്നുവർഷത്തിനകമോ ഈ...

കോഴിഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിൽ നൽകേണ്ട രേഖകൾ

വർഷങ്ങളോളം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്‌ത് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന മലയാളികൾ ഹരിതാഭവും പച്ചപ്പുമുള്ള ഫാമുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു...

ക്ഷീര മേഖലയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നവർക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ

കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ, കറവ യന്ത്രം വാങ്ങാൻ, തൊഴുത്ത് ആധുനികവത്കരിക്കാൻ, രണ്ട് പശു യൂണിറ്റ്, 5 പശു യൂണിറ്റ്, 10 പശു യൂണിറ്റ്...

സുഭിക്ഷ കേരളം-പുതുതായി ഫാം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് പത്ത് പശു യൂണിറ്റ്

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ പുതുതായി ഫാം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് പത്ത് പശു യൂണിറ്റിനു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സുഭിക്ഷ...

Blog: Blog2
bottom of page